Algemene voorwaarden

Identiteit van de onderneming PaardenPortaal

De gracht 5
1684NR Zwaagdijk-Oost
Nederland

Mobiele telefoonnummer: +316 28 24 45 41
Bereikbaarheid: 7 dagen per week van 08:00 t/m 22:00
E-mail: info@paardenportaal.nl
KvK-nummer: 87146150

Juistheid van informatie
Hoewel wij ernaar streven om ervoor te zorgen dat de informatie op onze website juist is, zijn wij niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de juistheid van die informatie. Het is aan de dienstverlener om de juistheid, volledigheid en bruikbaarheid van de informatie op het PaardenPortaal te evalueren. De informatie op de website is bedoeld om voor de consument een beter inzicht te krijgen tot de verschillende service mogelijkheden binnen de paardenwereld. Wij raden dan ook aan, om als consument, de betreffende dienstverlener te contacteren voor een correct beeld van de informatie of hierbij de website te bezoeken, indien mogelijk, voor een accuraat beeld.

Totstandkoming van de overeenkomst
Een bindende overeenkomst komt tot stand wanneer het inschrijfformulier is ingevuld door de dienstverlener op de website van het PaardenPortaal en deze is verzonden naar de ondernemer. Een bindende overeenkomst kan ook tot stand komen wanneer de dienstverlener via e mail zijn of haar gegevens heeft doorgestuurd om een profiel samen te stellen op het PaardenPortaal.

Opzegging:
De dienstverlener kan een overeenkomst die is aangemaakt met de ondernemer te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegging wordt niet beperkt tot een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode. De opzegging dient te worden gedaan via email.

Verlenging:
Een verlening van een abonnement zal automatisch worden voldaan. Hierbij zal ook gevraagd worden of de destijds doorgegeven informatie nog steeds correct is. Dit zal tijdig worden gedaan en het profiel van een dienstverlener zal hierbij niet worden verwijderd. Mocht er binnen 30 dagen geen contact zijn tussen beide partijen heeft de ondernemer het recht om de dienstverlener te verwijderden van het PaardenPortaal.

Creëren van een eigen profiel als dienstverlener
Het creëren van een profiel wordt gedaan door de ondernemer binnen maximaal 1 week nadat de informatie is aangeleverd via email en of via het formulier door de betreffende dienstverlener. De dienstverlener is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de informatie die op het profiel wordt weergegeven nadat deze online is op het PaardenPortaal. De informatie zal accuraat zijn en ook naar waarheid zijn ingevuld tijdens het invullen van het inschrijfformulier of tijdens de mail.

Wijzigingen aan je eigen profiel als dienstverlener

Wijzigen aan je profielinformatie dienen zo snel mogelijk te worden doorgegeven aan de ondernemer om de informatie op de website zo accuraat mogelijk te houden. De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld en of is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de informatie van de dienstverlener. De ondernemer zal de wijzigingen binnen 48 uur verwerken op de website van een profiel van de dienstverlener.

Gegevensbescherming
Als ondernemer vinden wij privacy erg belangrijk. Daarom worden de gegevens die u als dienstverlener ons aan verstrekt, uiterst streng beveiligd via ons systeem. De informatie zal dan ook uitsluitend worden gebruikt voor het maken van een profiel op het PaardenPortaal. Nadat er een uitschrijving plaatsvindt, zullen deze gegevens ook direct verwijderd worden die destijds zijn ingevuld door middel van het inschrijvingsformulier en of via email.